Czy umiesz pisać bez emotikon?

Post­ed by | Listy czytel­ników | No Comments

Jak pisać bez emotikon? Nie lubię emotikon, choć oczy­wiś­cie ich uży­wam. Co praw­da tylko dwóch ( 🙂 oraz 😉 ) bo tylko te dwie zapamię­tałam, ale mimo to nie lubię tego nawyku. Cza­sa­mi, kiedy patrzę na swój mail jestem zaw­sty­d­zona iloś­cią tych buziek. Tak więc jak pisać, żeby nie uży­wać emotikon, a żeby mimo to tekst wyglą­dał współcześnie i przy­jaźnie? Read More

Jak Hemingway pomaga polubić pisanie?

Post­ed by | Listy czytel­ników | 8 komentarzy

Dro­ga Pani Kropko! 

Przez lata pisałam pro­jek­ty, spra­woz­da­nia i pis­ma urzę­dowe. Mój styl jest cięż­ki, konkret­ny i bard­zo for­mal­ny. Nie lubię go, ale i nie umiem zmienić. Nie bard­zo lubię pisać. Co zro­bić żeby znaleźć nowy styl taki, który pol­u­bią czytel­ni­cy newslet­tera, fan­pe­jdża, blo­ga. No i czy moż­na pol­u­bić pisanie? Takie pytanie bez blokad real­nie mnie nur­tu­jące. Read More